Wells Karen (McCarten-Monson) - Jon Monson

(F) Lisa Agerton (M) Karen Monson (R) Jon Monson